Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz.833 z poz. zm.). Zebrane dane osobowe tworzą zbiór i przechowywane są na serwerach firmy home.pl ( home.pl sp.j.Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252,REGON:811158242, KRS: 0000082051)

Każdy użytkownik internetu ma prawo do prywatności. Operator serwisu www.e-dom.org Firma „E-dom” szanuje to prawo i dlatego informuje o rodzaju zbieranych informacji w swoim serwisie i sposobie ich wykorzystywania.

1. Podczas korzystania z witryny www.e-dom.org gromadzone są następujące informacje o użytkowniku:

- na serwerze operatora umieszczane są logi systemowe: adres IP, informacja o typie przeglądarki internetowej, godzina połączenia. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach  prowadzenia statystyk oglądalności strony.

- na komputerze użytkownika umieszczane są tzw. pliki Cookie (jeśli użytkownik ustawił opcję akceptowania tych plików) lub pliki te są odczytywane, jeśli Użytkownik już wcześniej odwiedził serwis. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby pliki cookie nie były zapisywane, jednak w niektórych przypadkach zgoda na zapisywanie będzie wymagana i konieczna dla pełnego korzystania z serwisu. Dane nie są w żaden inny sposób analizowane lub przetwarzane.

2. Korzystanie z serwisu www.e-dom.org nie wymaga od użytkowników ujawniania żadnej informacji poza wydzielonymi sekcjami, które wymagają logowania. Serwis www.e-dom.org udostępnia uprawnionym (prawidłowo zalogowanym) użytkownikom możliwość zmiany hasła dostępowego.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za ujawnienie lub niestaranne przechowywanie przez użytkowników swoich loginów i haseł dostępowych.

4. W czasie korzystania z www.e-dom.org możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. Nie podanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 roku (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną decydując się na podanie adresu e-mail wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.

5. Zapytania i listy prosimy nadsyłać na adres: biuro@e-dom.org

6. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe/linki podane są w serwisie www.e-dom.orgWyjaśnienie użytych pojęć:

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.